Page 1 - LCL TK Module I PL
P. 1

local-community-leaders.eu
        I Moduł: Opis roli liderów w lokalnej społeczności odgrywających role w rozwoju

                           wspólnoty.

                                            local-community-leaders.eu


                     I.   Wprowadzenie


         Cel sesji      Celem tej sesji jest przekazanie uczestnikom informacji o liderach
                   i ich współpracownikach.


                   Podkreślony zostanie profil lidera, sposób, w jaki buduje swoją

                   wizję, przedstawiona zostanie koncepcja kultury proaktywnej jak
                   i również odpowiedzialności społecznej.

   local-community-leaders.eu
                   Na zakończenie sesji wszyscy uczestnicy:
                   - zrozumieją, czym jest społeczność lokalna,
                   - dowiedzą się, jak można zidentyfikować lidera społeczności,
                   - dowiedzą się, jakie cechy powinien mieć dobry lider,
                   - poznają wymiary skutecznego przywództwa
                   - zapoznają się z terminem  “Inteligencja emocjonalna” w
                   kontekście pracy lidera,
                   - dowiedzą się, czym jest i jak rozwijać inteligencję kulturową
                   lidera                       local-community-leaders.eu
            Opis     Opis działań / metod uczenia się
         aktywności/notatki
                   Trener używa krótkiej prezentacji PPT o Liderach Społeczności,
           dla trenera
                   znaczeniu tych koncepcji dla rozwoju społeczności i dla
                   skutecznego przywództwa.

                   Lisa potrzebnych materiałów
                   Dowolne urządzenie mobilne (laptop, tablet, smartfon itp.)
                   połączenie   internetowe,  biały  papier,  ołówek/długopis,
                   prezentacja Power Point, projektor)
   local-community-leaders.eu

                   Handout 1.1.
                   Handout 1.2
                   Handout 1.3
                   Handout 1.4
                   Handout 1.5.
         Czas trwania    2 godziny                     local-community-leaders.eu         This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or Fundacja
         Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained here in.
   1   2   3   4   5   6